Privaatsuspoliitika

PRIVAATSUSPOLIITIKA

1. www.rubex.ee; www.kummiplaadid.ee (VEEBILEHT) isikuandmete vastutav töötleja on Rubex OÜ (reg. kood  11510750) asukohaga Kadaka tee 46, Tallinn; tel nr 55 23 158 ja e-post info@rubex.ee.

2. Töötleme järgmisi isikuandmeid:
- nimi, telefoninumber ja e-postiaadress
- kauba kohaletoomise aadress
- pangakonto number
- ostetud kaupade maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu)
- klienditeeninduse käigus esitatud muud andmed.

3. Sinu poolt meile edastatud andmeid kasutame tellimuse töötlemise eesmärgil.  Edastame isikuandmeid veoteenust pakkuvale ettevõttele selleks, et kohale toimetada kaupa (Nimi, telefoninumber, kohaletoimetamise aadress). Edastame maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.
Veebipoe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebipoe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

4. Sinu poolt meile edastatud andmeid kasutame juriidiliste kohustuste täitmiseks, nt raamatupidamine, tarbijavaidluste lahendamine jne. Edastame andmed raamatupidamisfirmale raamatupidamistoimingute tegemiseks.
Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik veebilehe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

5.  Isikuandmeid hoitakse serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.

Juurdepääs isikuandmetele on Rubex OÜ töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada veebilehe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.

Rubex OÜ rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

Isikuandmete edastamine volitatud töötlejatele (nt transporditeenuse pakkuja ja andmemajutus) toimub Rubex OÜ ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

6. Kustutame andmed jäädavalt või teeme Sinu andmetes muudatusi, kui avaldad selleks soovi meile helistades, kohale tulles või kirjutades.

Avaldame igal ajahetkel Sulle, milliseid andmeid Sinu kohta omame.
Säilitame andmeid ainult tellimuse täitmisega seotud ning seadustest tuleneva minimaalse ettenähtud aja jooksul.

7. Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditeeninduse vahendusel (tel 55 23 158; e-post info@rubex.ee).  Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).